globimiX® reaktörler

Kimya endüstrisinde bir dizi süreç ve teknoloji bulunmaktadır bu özelliklere sahip bir ürünü üretmek için mümkün olan tek ekipman Reaktördür. Bu süreçlerde yani dağılma ve karıştırmada, eş zamanlı olarak kimyasal reaksiyonlar aynı anda gerçekleşmektedir ki bu kimyasal reaksyon süreci ve üretim aşamasını güvenlik teknoloji ilkelerine uyarak kontrol edilmesi zorunludur.
GlobimiX Reaktörlerinin temel özellikleri üretim kontrolü ve tekrarlanabilirliğidir. Bununla beraber uygun sertifikalara sahip yüksek kaliteli malzemelerin seçimi, yüksek kaliteli işleme ve kaynaktır. Buna ek olarak, son teknoloji ürünü kontrol sistemleri ve özelleştirilmiş yazılımlar, tekrarlanabilirlik ve optimize edilmiş proses süreleri üretim gereksinimlerinin sistematik hale getirilmesini garanti eder.
GlobimiX reaktörleri, +/- 0,5° sıcaklık stabilizasyon hassasiyeti ile 240°C’ye kadar sıcaklıklarda sentezleri ve reaksiyonları proses basınçları 0,4 MPa’ya kadar ve proses hacimleri 6 m³’e kadar başarıyla gerçekleştirir. Karıştırma cihazı tahriklerinin kademesiz değiştirebilme imkanın olması, karıştırma cihazının hızının proses gereksinimlerine uyacak şekilde sürekli olarak ayarlanmasını sağlar. Bu süreç tamamen kontrol sistemi ve yazılım tarafından kontrol edilir. Bununla birlikte bu önemli sürecin esas parametreleri izlenir ve arşivlenmektedir.

GlobimiX reaktörler örnekleri