globimiX® değirmenleri

Sürekli ve devam eden teknolojik gelişim ve kimya endüstrisindeki ürünlere yönelik artan talepler nedeniyle, ürünlerin dissolverlerin mikronizasyon derecesi bazen yetersiz kalmaktadır. Böyle bir durumda, işlenecek ürünün gereklilikleri karşılaması için vazgeçilmez olan değirmenlerin kullanılması kaçınılmaz olacaktır.

GlobimiX değirmenleri, giriş mikronizasyonu 25 olan partikülleri 5 mikrona veya daha küçük parçacık boyutuna kadar öğütebilir.

GlobimiX, değirmenlerin yanı sıra temizleyiciler, sirkülasyon gibi yardımcı ekipmanların makinelerin seçimini, entegrasyonunu, sirkülasyon pompaları, besleme sistemleri, soğutma devreleri için soğutucular, soğutucu akışkan sirkülasyonu ve ürün transferi için pompalar gibi adaptasyonunu da sağlar.

Değirmenlerden ısı geri kazanımı için Wrocław Teknik Üniversitesi ile işbirliği içinde geliştirilmekte olan yenilikçi yöntemler geliştirilmektedir. Değirmenler ve yardımcı makineler müşterinin spesifikasyonlarına göre özel prosesin gereksinimlerine uyarak ve yeterince uzun öğütme süreleri sağlanabiliyorsa, çalışma parametrelerine uyulması koşuluyla, değirmen müşterinin gereksinimlerine göre tasarlanabilir ve ayarlanmaktadır.

GlobimiX değirmenle üretilen ürünlere dair örnekleri