Avrupa Birliği Projeler, Bilimsel Çalışmalar İcatlar

Dünya çapında projelere katılım: Darbeli ısı boruları ve faz geçişli malzemeler (PSM)kullanılarak karıştırma cihazlarında yerel olarak ısıyı toplamak için yenilikçi bir yöntemin geliştirilmesidir.

GlobimiX sp.z o.o. projelerini Avrupa fonlarından sağlanan finansmanla yürütmektedir «Darbeli ısı boruları ve faz geçişli malzemeler (PSM) kullanılarak karıştırma cihazlarında yerel olarak ısıyı toplamak için yenilikçi bir yöntemin geliştirilmesidir».

Projenin amacı, kimyasal ürünler için bir karıştırma cihazının geliştirilmesidir. Bununla birlikte, kimya endüstrisi için karıştırma işleminin kontrolünü iyileştirecek ve karıştırma cihazlarının güvenliğini artıracak benzersiz bir ısı transfer verimliliğine sahip bir karıştırma cihazı geliştirmektir.

Proje, Avrupa Birliği tarafından finanse edilerek 1 580 576,40 miktarında desteklenmiştir.

Avrupa projelerine katılım: sayısal olarak optimize edilmiş karıştırma ve dağıtma sistemine sahip gelişmiş bir karıştırma cihazının ortaya çıkarılmasıdır.

Sayısal Olarak Optimize Edilmiş Karıştırma ve Dispergasyon Sistemine Sahip Gelişmiş Bir Karıştırma Ünitesinin Geliştirilmesi

Limited GlobimiX ayrıca «Sayısal Olarak Optimize Edilmiş Karıştırma ve Dispergasyon Sistemine Sahip Gelişmiş Bir Karıştırma Ünitesinin Geliştirilmesi» (araştırma ve geliştirme tatbiki) çalışmasında da yer almıştır. Proje, 2014-2022 Silezya Bölgesel Programı kapsamında Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından finanse edilmektedir.
Esas/öncellikli Yön
1. Fabrika ve inavasyonlar
Madde 1.2 inavasyonlu fabrikalar
Madde 1.2.1 İnavasyonlu fabrikalar – yatay rekabet
Şekil 1.2.C.b. İş Hizmetleri – «İnovasyon Kuponu».